1. Organizatorem Konkursu jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze we współpracy z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

2. Konkurs odbędzie się w dniach 14-22 listopada 2008 roku w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

3. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria A (urodzeni po 19 listopada 1996 roku),do 12 lat
Kategoria B (urodzeni po 19 listopada 1993 roku), do 15 lat.

4. Eliminacje konkursowe w kategorii A i B przebiegać będą w trzech etapach. W III etapie kandydatom będzie towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

5. W każdym etapie Konkursu wszystkie utwory należy wykonać z pamięci (kategoria A i B).

6. Uczestnicy II etapu kategorii A i B otrzymają dyplomy uczestnictwa w półfinale Konkursu

7. W obu kategoriach wiekowych (A i B) będą przyznane trzy nagrody. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.

8. Nauczyciele laureatów trzech pierwszych nagród (w kategorii A i B) również zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi.

9. Organizatorzy zachęcają do korzystania, w miarę możliwości, z Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją
prof. Jana Ekiera.

10. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy nadesłać na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA do dnia 30 maja 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,
ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra. Do wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć odpis aktu urodzenia oraz zdjęcie formatu legitymacyjnego.

11. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w regulaminie Konkursu, bez możliwości odwołania.

12. Zawiadomienie o przyjęciu kandydata do udziału w Konkursie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa zostanie przesłane do dnia 04 września 2008 roku.

13. Uczestnik Konkursu ma prawo do zmiany programu przesłuchania do dn. 30 września 2008r., informując Organizatorów o zmianie pisemnie. Zmiany po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

14. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzane publicznie i włącznie z koncertem laureatów mogą być bez jakiejkolwiek odpłatności, za zgodą Komitetu Organizacyjnego, transmitowane przez radio, telewizję oraz rejestrowane, nagrywane, filmowane, fotografowane, a następnie rozpowszechniane przez upoważnione instytucje.

15. Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału w uroczystym koncercie na zakończenie Konkursu.

16. Jury składać się będzie z wybitnych pianistów-pedagogów.

17. Uczestnikom zakwalifikowanym do II i III etapu Konkursu organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania.


« powrót | góra

© Filharmomnia Jelenia Góra 2017 GALERIA | KONTAKT | IV EDYCJA | KARPACZ W SEZONIE | FAQ | MAPA STRONY